Välkommen till
Gräsmarö Skärgårdstjänst

Gräsmarö Skärgårdstjänsts specialitet är bryggor och hamnanläggningar men vi arbetar även med traditionella byggen såsom nybyggnation av hus och renoveringar samt markarbeten, t.ex avloppsanläggningar. Till vår tjänst står en omfattande och välanpassad maskinpark.
Vi kan visa upp ett stort antal referensbyggen från Trosa i norr till Skeppsgården i söder.
Gräsmarö skärgårdstjänst AB bildades 2002 och ägs och drivs av bröderna Hans och Per Johansson.
Idag har företaget 9 anställda.

Vi har investerat i en ny verkstadsbyggnad med ekonomisk stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling som 2018 står färdig och ger möjlighet till reparationer, byggnationer mm under tak.

Vi tar hand om Ostkusten
Från Oxelösund till Västervik – och lite därtill!

Per Johansson
070-524 98 53

Hans Johansson
0708-39 63 44

Gräsmarö var företagets första hemmahamn. Nu finns vi på Orrens Hamn vid Sågviken i Fredriksnäs. Båda platserna ligger i Gryts skärgård i Östergötland. I norr gränsar Gryts skärgård mot S:t Annas skärgård och söder om tar Tjusts skärgård vid. En sjömil sydost om Gräsmarö ligger Harstena – förr berömt för fiske och säljakt, numera ett naturligt stopp för många båtturister. Största fastlandshamnar är Fyrudden och Tyrislöt, huvudportar för Gryts respektive S:t Annas skärgårdar. Vårt huvudsakliga verksamhetsområde är Gryt och S:t Anna men vi arbetar från Trosa i norr till Västervik i söder.

Vi har investerat i en ny verkstadsbyggnad med ekonomisk stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling som 2018 står färdig och ger möjlighet till reparationer, byggnationer mm under tak.

Lokalkännedom och erfarenhet
I behov av en proffsig skärgårdsbyggare?

Kom i kontakt med oss!
Hans Johansson: 0708-39 63 44
Per Johansson: 070-524 98 53

Vi tar in kvalificerade underentreprenörer vid behov.
Vår bas är på Gräsmarö. Säsongen för vår verksamhet styrs av vädret.
Så länge det är isfritt pågår full verksamhet.
Vi har givetvis f-skattsedel och alla entreprenadförsäkringar som behövs.

© 2021 Gräsmarö Skärgårdstjänst AB