Proffsen på bryggor

Hur vi bygger bryggor och hamnanläggningar?

Vi är lika stolta som våra kunder är nöjda över hur våra bryggor ser ut när vi är klara med dem. Finishen är hög och hantverksmässig. Men som fackmän är vi kanske ännu stoltare över det som inte syns när bryggdäcket väl lagts på plats. Det viktigaste för att en brygga skall stå kvar i alla väder är nämligen en gedigen grundstomme.

Fundament och grundarbete

I vissa fall är det första vi gör att lyfta bort en gammal brygga, som skall bytas ut. Vi bedömer bottenförhållandena och utifrån det ger vi ett förslag på grundläggning. Nästa steg är att gräva ner till fast botten, oftast berg. Som fundament använder vi betongringar, som anpassas till bottens (bergets) lutning och konturer innan de lyfts på plats. Ringarna armeras och förankras i berget. Därefter gjuts ringarna och armeringen homogent med vattenfast betong. Vi bygger egna stenkistor i trä som används vid lösare bottenförhållanden. Vi ombesörjer också t.ex. pålning och inplankning.

Byggt av kvalitetsvirke

För att ge bryggan extra stabilitet används järnvägsräls. Syftet med dessa är att ge bryggan extra stabilitet genom att fördela de krafter som bryggan utsätts för på samtliga ringar. Rälsen fungerar samtidigt som underlag för trästommen, reglar och bryggdäck. Allt virke är tryckimpregnerat i kraftiga dimensioner och av högsta kvalitet. Slutligen sätter vi dit pollare och/eller knap i ek som förankras rejält i grundstommen

Komplett hamnanläggning?

Vi har utfört flera uppdrag där kunden inte bara vill ha en ny brygga, utan en hel hamnanläggning. Det kan röra sig olika former av strandarbeten, bygga vågbrytare eller en betongramp för sjösättning och/eller färjetransporter. Allt efter kundens önskemål.

Som plattform för arbeten som att ta bort en gammal brygga, gräva till fast grund, hantera cementringar, räls, betong med mera har vi två färjor. Från färjorna utförs de nämnda momenten med en grävmaskin, som genom ett antal anpassningar och tillbehör gjorts väldigt allround för ändamålet.

Traditionellt eller flytande?

Vi tillhandahåller inte bara traditionella bryggor och brygganläggningar utan kan även erbjuda leverans och montering av flytbryggor. Robusta konstruktioner ger säkerhet inför hårda väderförhållanden och utsatta lägen.

I behov av en proffsig skärgårdsbyggare?

Kom i kontakt med oss!
Hans Johansson: 0708-39 63 44
Per Johansson: 070-524 98 53

Vi tar in kvalificerade underentreprenörer vid behov.
Vår bas är på Gräsmarö. Säsongen för vår verksamhet styrs av vädret.
Så länge det är isfritt pågår full verksamhet.
Vi har givetvis f-skattsedel och alla entreprenadförsäkringar som behövs.

© 2021 Gräsmarö Skärgårdstjänst AB